Ryki

Oddaj krew w Starej Dąbi

Region Wt. 24.08.2021 10:57:03
24
sie 2021

27 sierpnia w Starej Dąbi, w gminie Ryki będzie można oddać krew. Chętni proszeni są o przyjście do świetlicy w godz. 10.00-14.00.

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Kamil Skorupski
+48.504838118

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.