Ryki

Kłoczew: potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg

Region Śr. 19.05.2021 10:17:11
19
maj 2021

Poprawa infrastruktury drogowej, to jedno z priorytetowych zadań samorządu gminy Kłoczew. Każdego roku modernizowane są kolejne odcinki dróg, a do naprawy zostało jeszcze wiele, szczególnie dróg powiatowych, których w gminie jest około stu kilometrów. Niestety, w ostatnim rozdaniu rządowych funduszy na inwestycje drogowe, gminy Kłoczew i większości gmin powiatu ryckiego nie uwzględniono.

Gmina planuje w tym roku mniejsze inwestycje na drogach gminnych w porównaniu do roku ubiegłego, który był pod tym względem rekordowy. - Nie mniej jednak mamy ogłoszony przetarg na modernizację 7 odcinków dróg gminnych o łącznej długości blisko 5 km. Niestety, dotychczas rozstrzygnięte przetargi wskazują, że w tym roku, z uwagi na wzrost cen zrobimy mniej niż w roku 2020- mówi wójt Zenon Stefanowski. Modernizowane będą trzy ulice w Kłoczewie, drogę w Wylezinie, Hucie Zadybskiej, Woli Zadybskiej, Janopolu i Bramce.

Z rządowych funduszy gmina nie otrzymała żadnych środków na inwestycje drogowe. - Niestety, w ostatnim naborze składaliśmy wnioski, ale nasze drogi gminne nie zostały uwzględnione, ponadto z powiatu ryckiego tylko jedna droga gminna w mieście Dęblin została uwzględniona i objęta dofinansowaniem- dodaje włodarz gminy. Wójt ma nadzieję, że wniosek o modernizację drogi powiatowej w bardzo zintensyfikowanej zabudowie zagrodowej w miejscowości Czernic uzyska dofinansowanie, ponieważ znalazł się na 12 miejscu listy rezerwowej. Będzie ona remontowana przez gminę i powiat rycki, tzn. gmina zapewnia współfinansowanie wkładu własnego w wysokości 50%, ponadto na sesji rady w dniu 19 maja podjęta będzie uchwała o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 300 tys. zł na modernizację ulicy Klonowej w kierunku cmentarza. Realizacja inwestycji będzie bez środków zewnętrznych, w formule finansowania 50x50% z powiatem ryckim.

O inwestycjach drogowych i fatalnym stanie dróg powiatowych w gminie, z wójtem Zenonem Stefanowskim rozmawia Waldemar Jaroń


WJ/Js
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.