Ryki

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Bogdana Kozioła

Kościół Pon. 05.10.2020 13:42:00
05
paź 2020

W wieku 67 lat, po długiej chorobie, zmarł ks. kan. Bogdan Kozioł – kapłan diecezji siedleckiej, proboszcz parafii w Leopoldowie w dekanacie ryckim. Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Bogdana Kozioła obędą się pod koniec tygodnia w Leopoldowie.

W czwartek, 8 października o 19:00 w kościele w Leopoldowie sprawowana będzie Msza św. żałobna, a następnie odbędzie się modlitewne czuwanie przy trumnie. W piątek, 9 października o 11:00 w kościele w Leopoldowie celebrowana będzie Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Ciało śp. Kapłana spocznie na miejscowym cmentarzu.


Śp. ks. Bogdan Kozioł, w ostatniej rozmowie ze swoim wikariuszem ks. Pawłem Żukowskim, wyraził wolę, aby nie przynosić kwiatów i wiązanek na pogrzeb, ale w czasie Mszy św. złożyć ofiarę z przeznaczeniem na misje.
__________________________________________
Ks. kanonik Bogdan Aleksander Kozioł urodził się 13 sierpnia 1953 r. Kocku, jego rodzicami byli Zygmunt i Ludwika z d. Grądek, małżonkowie Kozioł. W Kocku spędził czas dzieciństwa i lata młodzieńcze i tam ukończył Szkołę Podstawową w 1968 r. i Liceum Ogólnokształcące w 1972 r. otrzymując świadectwo maturalne. W rodzinnej parafii kształtowała się jego formacja religijna i dorastanie do wyboru drogi kapłańskiej. „Był gorliwym ministrantem, przykładnym uczniem cieszącym się dobrą opinią wśród rówieśników” – tak napisał ks. Marian Podstawka, ówczesny proboszcz w opinii o kandydacie do seminarium.


Zaraz po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 24 czerwca 1978 r. w katedrze siedleckiej, z rąk bpa Jana Mazura.


Jako wikariusz pracował w parafiach: Starawieś (1978-1980), Piszczac (1980-1983), Górzno (1983-1987) i Wohyń (1987). Na samodzielnych placówkach duszpasterskich posługiwał w parafiach: Choroszczynka i Połoski (1987-1988) jako administrator i proboszcz tych dwóch parafii; Choroszczynka (1989-1990) jako proboszcz; Urszulin (1990-2007) jako proboszcz i Leopoldów (od 21.11.2007 r.) jako proboszcz do śmierci.


Śp. ks. Bogdan, od wielu lat był zaangażowany w rozwój i wspieranie animacji misyjnej dzieci młodzieży w parafiach gdzie był proboszczem. Znana jest Jego aktywna działalność w parafiach: Urszulin i Leopoldów, gdzie wspierał różne formy misyjnego zaangażowania swoich parafian, szczególnie dzieci i młodzieży, na rzecz misyjnej działalności Kościoła.


Nawiązał kontakty z przedstawicielami Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie oraz innymi zgromadzeniami misyjnymi w Polsce. Inspirował i wspierał katechetów w parafii na rzecz animacji misyjnej, organizował spotkania formacyjne i wielokrotnie gościł w parafii misjonarzy „ad gentes”. On sam, dzieci i młodzież z Parafialnego Koła Misyjnego brali udział w ogólnopolskich i diecezjalnych inicjatywach misyjnych: kongresy, spotkania misyjne, itp.


Mając akceptację dyrekcji szkoły, nauczycieli i katechetów oraz z pomocą różnych zgromadzeń misyjnych i wsparciem diecezjalnego dyrektora PDM, co roku organizował w Urszulinie, tydzień misyjny, który był czasem propagowania misyjnej działalności Kościoła.


Także w Leopoldowie, aktywnie rozwijał animację misyjną, a szczególnie organizował i wspierał Kolędników Misyjnych, którzy w wielu grupach, odwiedzali parafian podczas bożonarodzeniowego kolędowania na rzecz misji. Nawet dwoje dzieci z parafii brało udział w grupie reprezentującej dzieci z Polski, podczas Europejskiego Kongresu Misyjnego Dzieci w Rzymie (28.05-03.06.2009 r.).


Doceniając jago zaangażowane i inicjatywy duszpasterskie oraz prace gospodarcze w parafiach, bpa Kazimierz Gurda 24 marca 2016 r., mianował ks. Bogdana kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej.


W ostatnim jednak czasie miał kłopoty zdrowotne i musiał przebywać na leczeniu szpitalnym.


Zmarł 5 października 2020 r. w szpitalu w Lublinie po kilkutygodniowym pobycie na leczeniu. Przeżył 67 lat w tym 42 lata w kapłaństwie.


Wdzięczni za gorliwość duszpasterską śp. ks. Bogdana, a szczególnie za Jego wkład we wspieranie misyjnej działalności Kościoła, która jest nakazem misyjnym Chrystusa, prosimy Boga, aby przyjął Go do radości życia wiecznego. Requiescat in pace.


opr. ks. Bernard Błoński


fot.: Sanktuarium w Woli Gułowskiej


xPB [MSz]

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Magda Szewczuk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.